Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Quảng Bình

Trên địa bàn Quảng Bình đang có 8845 công ty và doanh nghiệp đang hoạt động đóng trên 8 quận huyện. Các công ty và doanh nghiệp hoạt động ở Quảng Bình tập trung chủ yếu ở Thành Phố Đồng Hới 4241 công ty, Huyện Bố Trạch 995 công ty, Huyện Lệ Thủy 794 công ty, Thị Xã Ba Đồn 730 công ty, Huyện Quảng Trạch 639 công ty, Huyện Quảng Ninh 578 công ty, ...

La Thị Kim Anh

3100119854

Chợ Đồng hới, Hải đình, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới

Đoàn Thị Thu Hà

3100122952

10 Mẹ suốt, Hải đình, Phường Hải Đình, Thành phố Đồng Hới