Tra cứu thông tin công ty, doanh nghiệp tại Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình

Có 4241 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động tại Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình. Các công ty tại Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình tập trung chủ yếu ở Phường Nam Lý 537 công ty, Phường Đồng Phú 531 công ty, Phường Bắc Lý 410 công ty, Phường Hải Đình 285 công ty, Phường Đồng Mỹ 166 công ty, Xã Lộc Ninh 150 công ty, Phường Hải Thành 122 công ty, Phường Bắc Nghĩa 101 công ty, ...

CÔNG TY TNHH AKHOM

3101068698

Số 92 Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Phú, Thành phố Đồng Hới